Energie-Index, commerciële verhuur

Wat is de Energie-Index

 

De Energie-Index is met name van belang voor verhuurders van woningen, want:

  •  De Energie-Index bepaalt mede het aantal huurpunten van de woning voor het Woningwaarderingsstelsel (WWS). Het aantal huurpunten bepaalt vervolgens de maximale huur die de verhuurder mag vragen.
  • Verhuurders kunnen de Energie-Index ook gebruiken om de investeringen van hun woningvoorraad te waarderen en bepalen. Als een verhuurder meerdere, vergelijkbare woningen heeft, is het mogelijk om op basis van representativiteit deze sneller en goedkoper tegelijk te laten voorzien van een Energie-Index.
  • Woningcorporaties en verhuurders hebben een Energie-Index nodig om in aanmerking te komen voor subsidies, waaronder de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) en de Fonds energiebesparing huursector (FEH) lening.
  • Bij oplevering, verkoop en verhuur van woningen is een energielabel nodig. Op basis van een Energie-Index wordt een energielabel bepaald en geregistreerd. Hiermee voldoet een woningeigenaar aan de energielabelplicht.
  • Verhuurders van woningen boven de liberalisatiegrens hebben niet te maken met het woningwaarderingsstelsel. Ze mogen net als woningcorporaties een Energie-Index laten opstellen waardoor ze de beschikking krijgen over een definitief energielabel.

Energie-Index: 150 kenmerken

 

Een Energie-Index mag alleen opgesteld worden door een gecertificeerde energieadviseur (EPA-W, BRL9500-01). E-label advies is gecertificeerd om Energie-Indexen op te stellen. Wij komen langs en nemen ongeveer 150 kenmerken van de woning op. Dit betekent in de praktijk dat wij als energieadviseur de afmetingen van de woning in detail opnemen, noteren wat de isolatiekwaliteit is en in kaart brengen welke installaties aanwezig zijn. Op basis van deze uitgebreide opname berekenen we vervolgens de Energie-Index-getal (geen letter). 

Automatisch energielabel

 

Bij registratie van de Energie-Index door de energieadviseur wordt automatisch een definitief energielabel gegenereerd. Om te zorgen voor duidelijke en heldere communicatie bij huurders en verhuurders  worden sinds 29 maart 2018 aan deze EI-registraties, labelletters gekoppeld conform de WWS-tabel (invulling motie Bashir).

Woningwaarderingsstelsel

 

Energielabel opgesteld vóór 1 januari 2015:

Een energielabel dat is afgegeven vóór 1 januari 2015 is opgesteld met een voorloper van de huidige methode. Deze energielabels hebben een rechtstreekse koppeling met het woningwaarderingsstelsel. Dit label mag niet ouder zijn dan 10 jaar.

 

Woningwaarderingsstelsel: 

Het energielabel van na 1 januari 2015 is niet te gebruiken voor het bepalen van de huurpunten voor het woningwaarderingsstelsel (WWS). Hiervoor is de Energie-Index nodig. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de koppeling tussen de labels, Energie-Index en huurpunten.